MILJØ OCH KVALITET

CSR FISKANO

VI SIER JA TIL SOSIAL ANSVAR

Vi i Fiskano B/V er medlemmer av fiskerinæringens landsforening som blant annet ivaretar bærekraftig bruk av fiskeriressursene våre, og det er ved å følge anbefalingene satt av myndighetenes faste mål at vi deler vårt samfunnsansvar.

For oss handler ansvaret om å sikre en bærekraftig fremtid for våre barn og ivareta folkehelsen.

Gjennom våre egne produksjonsanleggs sertifiseringer, HACCP, BRC etc., er det veldig tydelig hvordan vi håndterer miljøaspektet.

Vi bruker spesielle fiskegarn, som er designet for å forhindre at delfiner fanger fangsten ved en feiltakelse.

Vi jobber hardt for å utnytte ressursene våre best mulig og koordinere vårt arbeid så mye som mulig for å unngå sløsing med ressurser.

ASC
AQUACULTURE STEWARDSHIP COUNCIL

asc

Vi i Fiskano kan tilby ASC-merket sjømat som er dyrket på en ansvarlig og bærekraftig måte. ASC Chain of Custody – sporbarhetssertifisering, er en relativt ny global miljøsertifisering for oppdrettssjømat.

Merkingen garanterer at produksjonen blir håndtert på en ansvarlig måte og at fisken kan spores tilbake til der den ble dyrket. Kravene til dyrking i henhold til ASC varierer noe avhengig av art, lokalisering og dyrkingsmetode. For at dyrkingen skal være ASC-sertifisert, er det blant annet nødvendig at fôret fiskes bærekraftig og at vannet som frigjøres fra dyrkingen blir renset. Det er også viktig å bevare naturtyper og biologisk mangfold, og for å forhindre god dyrehelse for å redusere bruken av for eksempel antibiotika.

IFS

IFS-Broker - Fiskano

Vi i Fiskano er sertifisert til IFS, som garanterer mattrygghet, både når det gjelder transport og lagring. Standardene garanterer også kvalitet, sikkerhet og driftskriterier for å sikre at produsenter oppfyller sine lovpålagte forpliktelser og gir beskyttelse for sluttforbrukeren.

CSR

ladda ned

Corporate Social Responsibility (CSR) er i utgangspunktet et konsept for et samfunnsansvar og samfunnsansvar og i en større sammenheng et samfunnsansvar, som i utgangspunktet betyr at vi som selskap må ta ansvar for menneskerettigheter og bærekraftig miljøutvikling.

Målet med samfunnsansvar for svenske selskaper er å gjøre god virksomhet for alle involverte i henhold til regler som sikrer at all produksjon foregår i former som er akseptable og vi tar hensyn til dette hos Fiskano i vår virksomhet.

MSC
MARINE STEWARDSHIP COUNCIL

MSCFiskano B / V MSC-sertifiseringsnummer er: SGS-NL-MSC-C-0377.

Våre produkter merket med dette sertifiseringsnummeret kommer fra et fiskeri som er sertifisert i samsvar med Marine Stewardship Councils miljøkrav for godt forvaltet og bærekraftig fiske. (Www.msc.org). MSC er en uavhengig, global, ideell organisasjon og jobber for å beskytte verdens eiendeler av sjømat ved å fremme beste miljøvalg og sikre eksisterende bestander.

HACCP

haccp

Vi i Fiskano har en godkjent Haccp-plan, som betyr at selskapet vurderer alle risikoer som finnes i produksjonskjeden for å sikre forbrukernes sikkerhet og at vi kontinuerlig jobber for å fortsette å minimere risikoen.

Haccp-planen betyr også at vi følger de faste grensene og forskriftene som finnes, og at vi hele tiden sjekker at de blir fulgt.

PRODUSENT

repa

Som medlem av REPA tar Fiskano B/V på seg produsentansvaret, og gjennom dette bidrar vi til at Sverige er et av de beste gjenvinningslandene i verden. I Sverige er det siden 1994 et produsentansvar for emballasje. Dette betyr at alle som produserer, importerer eller selger en pakke er ansvarlige for innsamling og gjenvinning.

FISKANO OPPDRAGSKODE

Fiskano B/V følger alltid eksisterende lover og regler, men egne regler strekker seg ofte utover det. Forretningsavgjørelser er basert på ærlig konkurranse, integritet, produktkvalitet, pris og kundeservice.

Fiskano verdsetter åpen kommunikasjon med alle parter involvert i selskapets virksomhet, enten de er ansatte, kunder eller sluttkunder. Informasjon om selskapet er alltid tilgjengelig, og vi vil svare på spørsmål så snart som mulig.