MILJÖ OCH KVALITÉ

CSR FISKANO

VI SÄGER JA TILL SOCIALT ANSVAR

Vi på Fiskano B/V är medlemmar av fiskeribranschens riksförbund som bl.a värnar om ett hållbart nyttjande av våra fiskeresurser och det är genom att följa de rekommendationer som sätts utifrån myndigheters utställda mål vi tar del av vårt sociala ansvar.

För oss handlar ansvar om att säkra en hållbar framtid för våra barn och att värna om folkhälsan. 

Genom våra egna produktionsanläggningars certifieringar, HACCP, BRC m.m framgår det väldigt tydligt hur vi hanterar miljöaspekten. Vi använder bl.a specialnät vid fisket som är utformade att förhindra att delfiner följer med fångsten av misstag. Vi arbetar hårt för att på bästa sätt utnyttja våra resurser och samordna vårt arbete i möjligaste mån för att undvika resursslöseri.

ASC
AQUACULTURE STEWARDSHIP COUNCIL

ascVi på Fiskano kan erbjuda ASC-märkt fisk och skaldjur som odlats på ett ansvarsfull och hållbart sätt. ASC Chain of Custody – spårbarhetscertifiering, är en relativt ny global miljöcertifiering för odlad fisk och skaldjur.

Märkningen garanterar att produktionen sköts ansvarsfullt och att det går att spåra fisken tillbaka till där den odlats. Kraven för odling enligt ASC varierar något beroende på art, plats och odlingsmetod. För att odlingen ska bli ASC-certifierad krävs bland annat att fodret är hållbart fiskat och att vattnet som släpps ut från odlingen är renat. Det är också viktigt att bevara livsmiljöer och biologisk mångfald, och att god djurhälsa förebyggs för att minska användningen av till exempel antibiotika.

IFSIFS-Broker - Fiskano

Vi på Fiskano är certifierade till IFS som garanterar matsäkerheten, både när det gäller transport och förvaring. Normerna garantera även kvalitet, säkerhet och operativa kriterier för att se till att tillverkarna uppfyller sina lagstadgade skyldigheter och ge skydd för slutkonsumenten.

CSR

ladda nedCorporate Social Responsibility (CSR), är i grunden ett begrepp för ett företags samhälls och medborgaransvar och i ett större sammanhang, ett socialt ansvar, vilket i stort innebär att vi som företag ska ta ansvar för de mänskliga rättigheterna och en hållbar miljöutveckling. 

Målet med CSR för svenska företag är att göra bra affärer för alla inblandade efter regler som ser till att all tillverkning sker under former som är acceptabla och detta tar vi på Fiskano hänsyn till i vår verksamhet.

 

PRODUCENTANSVAR

repaSom ansluten till REPA tar Fiskano B/V sitt producentansvar och genom det bidrar vi till att Sverige är ett av de bästa återvinningsländerna i världen. I Sverige finns sedan 1994 ett producentansvar för förpackningar. Det innebär att alla som tillverkar, importerar eller säljer en förpackning ansvarar för att den samlas in och återvinns.

MSC
MARINE STEWARDSHIP COUNCIL

MSCFiskano B/V MSC certifieringsnummer är: MSC-C-50711

Våra produkter märkta med detta certifieringsnummer kommer från ett fiske som certifierats enligt Marine Stewardship Councils miljökrav för ett välskött och uthålligt fiske. (www.msc.org).

MSC är en oberoende, global, icke-vinstgivande organisation och arbetar med att skydda världens tillgångar av fisk och skaldjur genom att gynna bästa miljömässiga val och att säkerställa befintliga bestånd.

HACCP

haccpVi på Fiskano har en godkänd Haccp-plan vilket innebär att företaget ser över alla risker som finns i tillverkningskedjan för att garantera säkerheten till konsument och att vi ständigt jobbar med att fortsatt minimera riskerna.

Haccp planen innebär även att vi följer de bestämda gränsvärden och lagstiftningar som finns och att vi ständigt kontrollerar att de följs.

FISKANO UPPFÖRANDEKOD

Fiskano B/V följer alltid befintliga lagar och bestämmelser, men de egna reglerna sträcker sig ofta längre än så. Affärsbeslut baseras på ärlig konkurrens, integritet, produktkvalitet, pris och kundservice.

Fiskano värdesätter öppen kommunikation med alla parter som berörs av företagets verksamhet, oavsett om de är medarbetare, kunder eller slutkunder. Information om företaget finns alltid tillgänglig och vi besvarar frågor så snabbt som möjligt.