YMPÄRISTÖ JA LAATU

CSR FISKANO

ME OTAMME SOSIAALISEN VASTUUN

Fiskano B/V on kalatalouden keskusliiton jäsen ruotsissa. Joka mm. huolehtii kestävien kalastusresurssien käytön noudattamalla virastojen suosituksia ja tavoitteita ja tällä tavoin otamme myös osamme sosiaalisesta vastuusta. Meille vastuun kantaminen on taata turvallinen kestävä tulevaisuus lapsillemme ja kansanterveydelle. Todellista sosiaalista sitoutumista on tarjota kuluttajalle maailman terveellisin elintarvike.

Tarjoamalla ja suosittelemalla mm. ekologisia ja MSC sertifioituja tuotteitta (Marine Stewardship Council) MSC on itsenäinen, maailmanlaajuinen, aatteellinen yhdistys ja työskentelee suojellakseen maailman kala ja äyriäisresursseja suosimalla parhaita ympäristöystävällisiä valintoja ja varmistamalla kalakanta.

ASC
AQUACULTURE STEWARDSHIP COUNCIL

ascMe Fiskanolla tarjotaan ASC-merkittyjä kala ja äyriäistuotteita mikä takaa kestävyysstandardit vastuulliselle viljelylle. ASC Chain of Custody jäljitettävyysstandardi on kohtalaisen uusi ympäristösertifiointi viljellylle kalalle ja äyriäisille. Tuotteen merkintä takaa että tuottaminen on hoidettu vastuullisesti ja että tuote voidaan jäljittää ja nähdä missä sen on viljelty.

Ehdot viljelylle ASC mukaan vaihtelee jonkinverran riippuen lajikkeesta, paikasta ja viljelytavasta. Jotta viljely tulee ASC hyväksytyksi täytyy muunmuassa että rehu on hankittu ympäristökestävällä tavalla ja vesi joka viljelystä päästetään vesistöön on puhdistettu. On myöskin tärkeää säilyttää elinympäristö ja biologinen monimuotoisuus ja että edesautetaan mereneläviin kohdistuvia terveystekijöitä esimerkiksi vähentämällä antibiotiin käyttöä.

IFS

Fiskano on IFS sertifioitu mikä takaa turvallisen elintarvikkeen, sekä kuljetuksen että varastoinnin osalta. Säädökset takaavat myös laadun, turvallisuuden operatiiviset vaatimukset valmistajien osalta, että he noudattavat laissa asetettuja vaatimuksia antaakseen kuluttajasuojan.

CSR

ladda nedCorporate Social Responsibility (CSR) On pohjimmiltaa käsite yritysten yhteiskuntavastuusta ja suuremmassa kaavassa, sosiaalinen vastuu, mikä suurelta osin tarkoittaa sitä että me yrityksenä kannetaan vastuu ihmisoikeuksista ja kestävästä ympäristö kehityksestä.
CSR:n tavoite ruotsalaisissa yrityksissä on hyvä kaupankäynti kaikkien osapuolten osalta, noudattaen säännöksiä jotka takaavat että kaikki tuotevalmistus tapahtuu hyväksyttyjä säännöksiä noudattaen. Fiskanolla me otatte huomioon nämä seikat toiminnassamme.

TUOTEVASTUULAKI

repaFiskano kuuluu REPA:n alaisuuteen ja Fiskano B/V kantaa tuotevastuunsa ja sen myötä omalta osaltansa vaikuttaa että Ruotsi on yksi maailman parhaista jälleenkierrättäjistä. Vuodesta 1994 lähtien on Ruotsissa löytynyt tuotevastuulaki pakkauksille. Se tarkoittaa että jokainen joka valmistaa, tuo maahan tai myy pakkauksia ottaa vastuun kierrättämisestä.

MSC
MARINE STEWARDSHIP COUNCIL

MSCFiskanon MSC sertifiointinumero on MSC-C-50711. Tämä tuote on pyydetty vaatimuksia noudattaen, jotka sertifioidaan Marine Stewardship Councils ympäristövaatimuksien mukaan hyvin hoidettua ja kestävää kalastusta koskien.(www.msc.org). HACCP, BRC, jne. tulee selkeästi esille kuinka meillä käsitellään ympäristönäkökohtia.

Me käytämme muun muassa erikoisverkkoja kalastuksessa, ne on muotoiltu niin että ne estävät delfiinejä joutumasta saaliin joukkoon vahingossa. Työskentelemme tehokkaasti hyödyntääksemme kaikki resurssit parhaalla mahdollisella tavalla.

HACCP

haccpFiskanolla on hyväksytty haccp-suunnitelma mikä tarkoittaa että yritys tarkkailee kaikkia mahdollisia riskejä mitkä löytyy valmistusprosessissa jotta voitaisiin varmistaa kuluttajan turvallisuus sekä jatkuvasti työskennellä minimoidakseen riskit. Haccp suunnitelma pitää sisällään myös vaatimukset noudattaa päätetyistä raja-arvoista sekä lakiasetuksista joita tarkkaillaan jatkuvasti.

FISKANON OHJESÄÄNTÖ

Fiskans B/V noudattaa aina voimassaolevia lakeja ja säännöksiä, mutta omat säännökset ylettyvät usein pitemmälle. Yrityksen päätökset pohjautuu rehelliseen kilpailuun, tuotteen laatuun, hintaan ja asiakaspalveluun.

Fiskano arvostaa avointa keskusteluilmapiiriä kaikkien yrityksen toimintaa osallistuvien kesken, riippumatta siitä ovatko he työntekijöitä vai asiakkaita. Informaatiota yrityksestä on aina saatavilla ja kysymyksiin vastataan niin nopeasti kuin se on mahdollista.